بازی شهرسازی

جذابیت اصلی بازی های شهر سازی عبارت است از یک زمین خالی، یک دسته آجر و شما در نقش یک معمار به همراه چند قانون که بین شما و دیدگاه بزرگ شما درباره مدینه فاضله قرار دارد، درست مثل یک بوم خالی که باید با خلاقیت خودتان آنرا پر کنید. بازی های شهرسازی شما را در موقعیتی قرار می دهند که باید شهری را به گونه ای کارآمد، قدرتمند و یا پر سود بسازید. دیدن بصری شهری که می‌سازید به تنهایی رضایت بخش هست با اینحال شما در این سبک لذت ترکیب استراتژی و مهارت های مدیریت زمان و مکان را نیز خواهید چشید.

دسته‌بندی بازی شهرسازی

محصولی برای نمایش وجود ندارد