بازی تشکیل قلمرو

به نظرتون بودن در نقش کوروش کبیر جذاب نیست؟ بازی های سبک تشکیل قلمرو بهترین گزینه برای رضایت افرادی است که می خواهند جهان را در کنترل خود داشته باشند. در سبک تشکیل قلمرو بازیکنان باید برای بدست آوردن نواحی مختلف نقشه با هم رقابت کنند. در طول بازی ممکن است کنترل قلمرو ها مدام از بازیکنی به بازیکن دیگری منتقل شود. در طول بازی شما باید ضمن اینکه تلاش میکنید قلمروهای بیشتری بدست بیاورید، همزمان باید حواستان به قدرت نظامی و منابع نیز باشد. تا در صورت حمله رقبا بتوانید از قلمروهای تحت کنترل خودتان دفاع کنید.

دسته‌بندی بازی تشکیل قلمرو

محصولی برای نمایش وجود ندارد