بازی انتزاعی

هر بازی یک بازی انتزاعی است. هر بازی که تا کنون معرفی شده ، درجات مختلف ، انتزاعی از هر مفهومی است که سعی در انتقال آن دارد. بازی فکری و رومیزی انتزاعی شانس را به حداقل ممکن می رساند و معمولا تم خاصی ندارد. اجزای این سبک از بازی ها یک صفحه بازی، کارت، کاشی و یا مهره و تعدادی بازیکن هستند. در این سبک از بازی ها شما هیچ عنصر شانسی (مثل تاس) نخواهید داشت.

دسته‌بندی بازی انتزاعی

محصولی برای نمایش وجود ندارد